شهرنشینی به عنوان دومین انقلاب در فرهنگ انسان، باعث دگرگونی در روابط متقابل انسان ها با یکدیگر شده و با افزایش جمعیت شهرنشین، بهره برداری از محیط تشدید می گردد. با وقوع رشد سریع شهرنشینی و افزایش مشکلات در زمینه مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد، تأمین بهداشت عمومی و سلامت جسمی و روانی، افزایش مشکلات محیط زیست، از بین رفتن منابع در شهرها و افزایش دامنه هنجارهای اجتماعی در شهرها عرصه زندگی سالم بر انسان ها تنگ می شود و ضرورتی تلاشی همه جانبه برای نجات شهر و سالم کردن آن بیش از پیش احساس می شود. با گذشت زمان در پاسخ به بحران های موجود در شهرها نظریه ها و رویکردهای مختلفی برای خروج از این مسائل ارائه شد. یکی از این نظریه ها رویکرد شهر زیست پذیر است. به طور کلی شهر زیست پذیر شامل مجموعه متنوعی از موضوعات مختلف است که به وسیله یک سری اصول راهنما بیان می شوند: دسترسی، برابری و مشارکت که مفاهیم مربوط به زیست پذیری است بر مبنای آنها شکل گرفته می گیرند. روش ا ین تحقیق به صورت ک تابخانه ای- تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهمترین اصول و ویژگی های یک شهر زیست پذیر عبارتند از: زیرساخت ها (حمل و نقل، ارتباطات، آب و بهداشت) غذا، هوای پاک، مسکن مناسب، شغل راضی کننده و فضای سبز و پارک ها، دسترسی به خدمات و امکانات با کیفیت مانند امکانات هنری، مدارس و ا ماکن ورزشی- بهداشتی، قابلیت حرکت پیاده، تنوع، ا منیت، پایداری، فضاهای خصوصی، اصالت، احساس افتخار به مالکیت، هویت منحصر به فرد، ثبات اقتصادی، فرصت های زندگی سالم، طراحی شهری، زیباسازی باغچه ها و پارک های محلی، پاکیزگی، هنرهای عمومی، کیفیت هوا، احساس پیوستگی با محله و همسایگان، انعطاف پذیری، ارزش های مشترک، مشارکت مدنی، پیوستگی با تاریخ و میراث فرهنگی، فعالیت های داوطلبانه، مشارکت سیاسی

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 Good Architecture Programme

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account