شهر زیست پذیر از یک طرف به نشانه های تاریخی (ریشه ما) احترام می گذارد و از طرف دیگر به آینده اهمیت می دهد. یک شهر زیست پذیر شهری است که از نشانه های قدیمی و تاریخی محافظت می کند.

به گزارش ایسنا منطقه اصفهان، صبیحه منصوری دانشجو کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در پایان نامه خود به بررسی “تحلیل زیست پذیری بافت‌های فرسوده منطقه 5 شهر اصفهان” پرداخت.

امروزه شهرها با چالشهای بسیاری در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی روبرو هستند و با افزایش شهرنشینی و گرایش مردم به سمت شهرهای بزرگ پیامدهای زیان باری برای شهرها به وجود آورده است.

 مطابق این تحقیق به دنبال این گونه پیامدها و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی که در شهر به وجود می‌آید کیفیت زندگی و زیست پذیری در شهرها نیز به شدت کاهش می‌یابد. کيفيت محيط زندگي يکي از عوامل مؤثر بر دلبستگي انسان به محيط بوده است.
 
هم‌چنین محيط‌هاي بی کيفيت، خالي از جمعيت شده و به تبع آن، سرزندگي و زيست پذيري آنها دست خوش تغيراتي خواهد شد. بنابراین پرداختن به موضوع شهرزیست پذیر به عنوان یک اتصال میان گذشته و آینده مطرح است.

شهر زیست پذیر از یک طرف به نشانه‌های تاریخی (ریشه ما) احترام می‌گذارد و از طرف دیگر به آینده اهمیت می‌دهد، شهر زیست پذیر شهری است که از نشانه‌های قدیمی و تاریخی محافظت می‌کند. در شهر زیست پذیر هم عناصر کالبدی و هم عناصر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی باید برای پیشرفت و سلامت جامعه و تک تک افراد به سمت وسوی بهتر شدن پیش رود .

زیست‌پذیری به یک سیستم شهری که در آن به سلامت اجتماعی، کالبدی و روانی همه ساکنان خود توجه شده است اطلاق می‌شود و شهر زیست پذیر شهری است که در آن می‌توان یک زندگی سالم داشت و جایی است که می‌توان حرکت آسان پیاده، دوچرخه، حمل و نقل عمومی و یا حتی با اتومبیل (در زمانی که انتخاب دیگری وجود ندارد) داشت. پس در کل شهری برای همه مردم است.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 Good Architecture Programme

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account