WhatsApp Image 2020-12-24 at 1.04.44 PM

سومین وبینار برررسی تجارب احیاء خانه موزه های مشاهیر برگزاری شد

    پروژه احیاء خانه موزه های مشاهیر تهران چند سالی است که با همت ارگان های مختلف شهرداری این شهر به منظور ترویج و توسعه عناصر فرهنگی و هویت شهری تهران در میان عموم جامعه شروع و مورد توجه قرار گرفته است ، از این رو شهرداری تهران خانه های مفاخر ای ...