موسسه مطالعات راهبردی معماری، به عنوان موسسه ای مستقل و غیر انتفاعی، از خرداد ١٣٩۵ طرحی را به عنوان طرح “معماری خوب” شروع نمود که در قالب آن، سعی داشته و دارد که موضوع معماری را برای مردم و غیر متخصصین، مطرح و در نهایت طی فرایندی زمانبندی شده به تبیین مسئله معماری برای جامعه و ارتقاء سلیقه عمومی در این حوزه بپردازد.

از این رو سعی بر این شده است طی یک فرایند (پژوهش، ایجاد آگاهی و ارتقاء سلیقه عمومی) در ابتدا طرح مسئله کرده و دلایل این خلاء گفتمانی میان شهر و مردم دریافت گردد.

طرح معماری خوب، به طور کامل نه یک پروژه پژوهشی است و نه سلسله ای از فعالیت های اجرائی، بلکه پلتفرمی است، شامل همه این موارد که مبتنی بر هم افزایی جمعی و فعالیت های تعاملی میان مردم و معماران می باشد.

شاید این سوال یش آید که طرح “معماری خوب” چگونه می تواند به فرایند ارتقاء سلیقه عمومی در زمینه معماری و از میان رفتن این خلاء گفتمانی تسریع بخشد و راهکار یا راهکار هایی برای این منظور ارایه نماید.

ضمن اینکه توجه به “فرآیند محوری” در طرح معماری خوب به جای “هدف محوری” امری ضروری و همواره غیر قابل اغماض بوده است، نشست مقدمه ای بر طرح معماری خوب به منظور پاسخ به همین سوال و تبیین اهداف ان برای حرفه مندان حوزه معماری و شهر تدارک دیده شده است که در روز ٢١ اردیبهشت در خانه گفتمان معماری و شهر برگزار خواهد شد.

همچنین پنل گفتگویی با موضوع معماری و مردم، رابطه متقابل برگزار خواهد شد که طی آن به بررسی رابطه میان مردم با معماری و مشارکت عمومی در این زمینه پرداخته خواهد شد.

سخنرانان:
– دکتر ایرج اعتصام/ مقدمه و لزوم توجه
– دکتر داراب دیبا/ معماری و سلیقه عمومی
– مهندس سید محمد بهشتی/ معماری، مردم ؛ رابطه متقابل
– مهندس شهاب الدین ارفعی/ معماری، مردم ؛ رابطه متقابل
– مهندس محمد حسن (کیا) مومنی/ معماری، مردم ؛ رابطه متقابل

* حضور برای همه آزاد و رایگان است.
* به دلیل محدودیت فضا، رزرو الزامی است.
* لینک فرم رزرو

زمان: پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ ساعت ۱۵ الی ۱۸
مکان: میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان معماری و شهر