دسته: رویداد ها

آذر 15
سومین وبینار هبتیان برگزار شد

    پروژه هبیتان به عنوان مجموعه متمرکز روی طراحی مقرون به صرفه در طرح…

آبان 11
دومین وبینار هبیتان

  پروژه هبیتان به عنوان مجموعه متمرکز روی طراحی مقرون به صرفه در طرح معماری خوب …

تیر 08
گپ و گفت معماری برای همه!؟

  معماران ، مردم و یک دیدگاه مشترک ، این سه کلمه همان نقاط کلیدی ای هستند که…

تیر 08
نشست معماری خوب ؛ مبتنی بر جامعه

نشست معماری خوب ؛ مبتنی بر جامعه     پنجمین نشست از سلسله نشست های طرح ”…

تیر 08
نشست معماری خوب ؛ پیش از طراحی

  چهارمین  نشست از سلسله نشست های طرح ” معماری خوب ” با عنوان معماری خوب ، پیش از…