photo_2021-07-09_14-38-35

گزارش سومین نشست معماری خوب

سومین نشست طرح " معماری خوب"  با موضوع روند طراحی در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1397 با حضور جمع کثیری از علاقمندان به این حوزه در محل خانه وارطان برگزار شد . نشست معماری خوب در ابتدا با ارائه بیانیه و برنامه های طرح " معماری خوب " با موضوع ارتقاء کیف ...