درباره طرح

" معماری خوب "

 

 

 

 

 

 

 

 

ما در طرح معماری خوب با تکیه بر مواد حقوق بشر و با توجه به شرایط معماری و شهر در ایران سعی داریم بر حل معضلات اجتماعی توسط ایجاد مشارکت عمومی و افزایش کیفیت فضای زندگی در شهر و ساختمان ها اهتمام ورزیده و با تمرکز بر روی موضوعات زیر و ایجاد پروژه هاو کمپین های مرتبط با هر کدام معماری خوب را به عنوان آلترناتیوی برای حل معضلات اجتماعی و شهری بیان کنیم ، ما معماری خوب را نوعی از فضای کالبدی تصور میکنیم که ضمن شکل گرفتن با یک اندیشه مردم و اجتماع محور ، رضایت و آسایش نسبی مردم و معماران را با در نظر گرفت ارتقاء سبک زندگی آنها ایجاد نماید .

good-architecture-Programme-2-1024x425

طرح ” معماری خوب ” را میتوان پلتفرمی بدیع به جهت ارتقاء کیفیت فضای زندگی مردم از طریق ارتقاء سلیقه عمومی و تاکید بر سه رکن رفتار مردم ، خصوصیات فرهنگی و نگرش جهانی و آینده محور در کالبد فیزیکی دانست که برپایه شبکه انسانی ای متشکل از نه فقط معماران و شهرسازان ، بلکه تمامی عرصه های فعال اجتماعی که توانایی توانمند سازی جامعه در جهت رشد و بلوغ اندیشه و آگاهی برای احقاق فضای زندگی متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی بنا شده است .

در این طرح موضوع مسئولیت اجتماعی برای معماران شهرسازان نه فقط به عنوان یک دغدغه اجتماعی ، بلکه به عنوان یک راهکار جهت فعال کردن کمیت فراتر از انتظار دانشجویان و فعالان عرصه معماری پنداشته میشود که از یک سو موجب ایجاد راهکار های خلاقانه در جهت افزایش آگاهی عمومی و ارتقاء فضای زیست با حداقل هزینه شده و از سوی دیگر زمینه را جهت رشد کسب و کار های نوآورانه از طریق حل نیاز های مردم ، برای معماران فراهم میسازد .

چالش های ما

 

نقش معماری در زندگی مردم

1- نقش معماری در توسعه به طور گسترده ای بیش از آنکه پیشگیرانه باشد همواره ترمیمی و کالبدی بوده است و این در حالی است که ما معتقدیم نقش معماری بیش از هرچیزی میتواند پیشگیرانه و برای حل موضوعات اجتماعی و افزایش انگیزه برای زندگی باشد.

معماری برای اقشار ضعیف جامعه

 

2- آمار میگوید تا سال 2030 بیش از یک سوم از جمعیت فقیران و بیش از 49 کشور آسیب دیده به خطر میافتند تنها به دلیل حل نشدن موضوعاتی که میتوانست توسط یک معماری خوب حل شود.

پتانسیل بالقوه جامعه معماری

3- بهره گیری از بیش از 50 هزار دانشجوی حوزه های مرتبط با معماری و شهرسازی در ایران به عنوان سفرای معماری و بهسازی شرایط اجتماعی از طریق در نظر گرفتن رویکرد های اجتماعی معماری از طریق فعال سازی مسئولیت اجتماعی فردی در آنها .

تبیین نقش معمار در جامعه

4- 95 درصد از خانه هایی که در ایران ساخته میشود خارج از دست معماران و توسط غیر متخصصان در قالب دفاتر فنی شهرداری ها ، دفاتر فنی آزاد و … طراحی میشوند.و همچنین بسیاری از خانه هایی که توسط معماران طراحی میشود فاقد استاندارد زندگی مردم است  . 

رویکرد های طرح معماری خوب :

 

رویکرد پژوهشی :

یافتن چیستی معماری مطلوب جامعه از طریق ایجاد گفتگوی مستقیم میان معماران و مردم و پژوهش میدانی در این خصوص از طریق ابزار های پرسشی طراحی شده

 

رویکرد فرهنگسازی :

افزایش آگاهی و دانش عمومی از طریق تعریف کمپین ها ، برنامه و رشد و تکامل ایده هایی که منجر به ارتقاء دانش و مشارکت عمومی در زمینه معماری و شهرسازی خواهد شد .

 

رویکرد عملیاتی :

بهره گیری از پتانسیل و مهارت های فردی معماران در زمینه موضوعه در جهت کمک و تسهیل فرآیند های مرتبط با شکل گیری معماری خوب ( با تعریف این طرح ) ، در فضای کالبدی .

سوالات خود را باما در میانبگذاریدتا

بتوانیم بهترشما را راهنمایی کنیم!

ایده شما

ایده خود را برای شروع یک پروژه جدید در معماری خوب با ما در میان بگذارید

موسسه مطالعات راهبردی معماری

موسسه مطالعات راهبردی معماری در مرداد ماه 1392 و با شماره ثبت 32194 در تهران به ثبت رسید ؛ این موسسه در طول مدت فعالیت خود همواره سعی داشته است با استفاده از راهکار های عملی در قالب های گوناگون بتواند تاثیرات مثبتی را در بدنه جامعه معماری ایران بگذارد؛ از این رو از ابتدا چارچوبی مبتنی بر نیاز های امروزی جامعه ایران را برای خود تدوین نمودیم که پایه همه فعالیت های ما تا اسفند 1393 میشد. 

 پس از اخذ تجربیات گوناگون ازروند فعالیت های چند سال اخیر توانستیم مدلی شفاف تر و کارآمد تر برای میل به اهداف اصلی موسسه دست پیدا کنیم که در ادامه بخشی از کلیات آن ، صرفا جهت گویا تر شدن محور فعالیت های موسسه مطالعات راهبردی معماری تا 5 سال آینده برای مخاطبان این مرکز آورده شده است که با تکیه بر نیروی متخصص جوان و مشاوره از نخبگان این حوزه در رشته های مورد بحث به آن جامعِ عمل خواهیم پوشاند.

client-1@2x
client-9@2x
client-7@2x
client-3@2x
client-4@2x
client-5@2x