آشنایی بیشتر با

تیم معماری خوب

WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.15 PM

رومینا حجت

عضو معماری خوب و اتاق فکر
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.30 PM

کیوان علیمحمدی

مدیر هنری و عضو اتاق فکر
Untitled-1qwq

نوید گنجی

مدیرعامل و بنیانگذار
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.30 PM (2)

نازنین ارشادی

عضو معماری برای همه و گپ پدیا
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.24 PM

مهناز ونایی

سرپرست هبیتان
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.29 PM (1)

مجتبی بابایی

عضو اتاق فکر و سرپرست معماری برای همه
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.18 PM

پگاه الهیاری

پژوهشگر هبیتان
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.15 PM (1)

شیدا صلواتی

سرپرست کلوب معماری خوب
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.31 PM (2)

هدیه باقری

عضو اتاق فکر و سرپرست پادکست معماری خوب
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.31 PM (1)

مینا بابایی

پژوهشگر هبیتان
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.23 PM (1)

حسین قربانی

پژوهشگر هبیتان
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.14 PM

سوفیا قیدر

سرپرست تجربه شهر
sara omid shafie

سارا امید شفیعی

عضو تیم معماری برای همه
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.30 PM (3)

مهدیه خانی

عضو تیم معماری برای همه
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.24 PM (1)

بهاره پیوندی

عضو شهر برای شهروند
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.31 PM

سپیده نیک نیا

پژوهشگر هبیتان
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.22 PM

نسیم ایلخانی

سرپرست شبکه اجتماعی isia
WhatsApp Image 2021-04-30 at 3.24.04 PM

عاطفه علیزاده

گروه معماری برای همه(دکوراسیون داخلی)
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.10 PM

زهرا متولی

عضو تیم معماری برای همه
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.30 PM (1)

کیمیا پیروی

عضو گپ پدیا
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.23 PM

زهره احمدوند

عضو معماری برای همه
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.32 PM

مهرناز هادی زاده

عضو تیم معماری برای همه
we3

آناهیتا همایون صفت

پزوهشگر هبیتان
negar vafaei

نگار وفایی

عضو تیم شهر برای شهروند
maryam mahmoodi

مریم محمودی

عضو تیم شهر برای شهروند
mona vaziri

مونا وزیری

سرپرست وبینار های نوآوری در شهر و معماری
dorna shafeiyoun

درنا شفیعیون

عضو تیم گپ پدیا و پژوهشگر هبیتان