آشنایی بیشتر با

تیم معماری خوب

WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.15 PM

رومینا حجت

عضو تیم معماری خوب و معماری برای همه و اتاق فکر
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.30 PM

کیوان علیمحمدی

مدیر هنری و عضو اتاق فکر
Untitled-1qwq

نوید گنجی

مدیرعامل و بنیانگذار
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.31 PM (2)

هدیه باقری

مدیر اجرایی موسسه مطالعات راهبردی معماری،عضو اتاق فکر و سرپرست تیم پادکست معماری برای همه
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.29 PM (1)

مجتبی بابایی

عضو اتاق فکر و سرپرست معماری برای همه
we3

آناهیتا همایون صفت

سرپرست بخش توسعه موسسه مطالعات راهبردی معماری
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.24 PM

مهناز ونایی

سرپرست تیم هبیتان
20210607_191816

شیوا حکیمیان

سرپرست تیم مشاوره معماری برای همه

آساره قربانی

سرپرست تیم مدرسه ای برای همه
mona vaziri

مونا وزیری

سرپرست وبینار های نوآوری در شهر و معماری
maryam mahmoodi

مریم محمودی

سرپرست تیم شهر برای شهروند
dorna shafeiyoun

درنا شفیعیون

سرپرست تیم گپ پدیا و پژوهشگر هبیتان
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.31 PM (1)

مینا بابایی

پژوهشگر هبیتان
WhatsApp Image 2021-07-18 at 10.22.21 PM

سارينا سالمي

عضو تیم مدرسه ای برای همه

بهنام عبدوی

عضو تیم مشاوره معماری برای همه

مهسا آقایی

عضو تیم مشاوره معماری برای همه
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.24 PM (1)

بهاره پیوندی

عضو تیم شهر برای شهروند
WhatsApp Image 2021-07-19 at 12.41.17 AM

مينو ترابي

عضو تیم مدرسه ای برای همه
sara omid shafie

سارا امید شفیعی

عضو تیم معماری برای همه

بهروز عبدوی

عضور تیم مشاوره معماری برای همه
IMG_05152

پرنیان یحیی آبادی

عضو تیم گپ پدیا

فرشته اقبالی

عضو تیم معماری برای همه

سید حسین جلالی

عضو تیم مدرسه ای برای همه

میترا احمدی

پژوهشگر هبیتان

سودابه طهماسبی

عضو تیم گپ پدیا
WhatsApp Image 2021-07-20 at 12.41.14 PM

الهام مهدوی

پژوهشگر هبیتان
WhatsApp Image 2021-04-05 at 8.31.32 PM

مهرناز هادی زاده

عضو تیم معماری برای همه
WhatsApp Image 2021-07-20 at 12.41.14 PM (1)gvhj

سارا محمدی

پژوهشگر هبیتان

الهام پورابریشمی

پژوهشگر هبیتان

نیلوفر گلشنی

پژوهشگر هبیتان

مهدیه جلیلی

عضو تیم شهر برای شهروند