چرا رویداد ” معماری برای همه ” ؟!

 

رویداد های معماری برای همه نخستین رویدادی میباشد که محفلی برای آموزش عمومی جامعه در زمینه معماری و شهر است و شهروندان میتوانند معماری را با رویکردی عمومی آموزش ببیند و رویکرد های ارتقاء شهری را بیاموزند. معماری برای همه تنها یک رویداد نیست ، بلکه محفلی برای به چالش کشیدن و مطرح کردن مسائل شهری نیز هست که توسط شهروندان به گوش متصدیان شهری میرسد و راه میانبری برای شنیدن رسای سخن شهروندان توسط مدیران شهری نیز هست ، چالش هایی که هم نقد است و ه راه حل .

 

. کمی درباره موضوع رویداد و دلایل ایجاد پروژه بفرمایید :

بیش از سه سال است طرح معماری خوب را در قالب موسسه مطالعات راهبردی معماری و یک پویش اجتماعی در جامعه معماران ایران تشکیل دادیم و در زمینه توسعه مسئولیت اجتماعی معماران و آموزش همگانی معماری شروع به فعالیت نمودیم ، در این چند سال به مجموعه ای از برنامه های متمرکز رسیدیم که روش های نیل به هدفمان و در نتیجه یک برنامه و نقشه راه کارآمد پدید آمد . جایزه ایده برتر معماری و شهرسازی کشور را از وزارت راه و شهرسازی دریافت نمودیم و همکاری های متعددی را با سازمان های خصوصی و دولتی برای توسعه و تدوین برنامه ها و رویداد های موضوعه شکل دادیم .

امروز در ادامه برنامه های معماری خوب تصمیم داریم دومین رویداد معماری برای همه را با هدف آموزش جامعه در زمینه معماری و شهر با یک زبان عمومی و قابل فهم برگزار نماییم و آن را به صورت رایگان به عنوان محفلی برای آموزش عمومی در این زمینه مطرح کنیم . خب امروز یکی از مهمترین مشکلات شهر و معماری منشعب از شهر و زمینه های اجتماعی ، این است که آگاهی عمومی در این زمینه وجود ندارد ، به دلیل عدم وجود راهکار های شبکه سازی امکان ارائه ایده های عمومی برای حل مشکلات شهری به وجود نیامده است ، چالش های شهری شهروندان به صورت عادلانه و با راهکار های خلاق وطرح و حل نمیشود و مهمتر از همه شهروندان سهم کوچکی از شهر را به دلیل عدم مشارکت عمومی برای خود میدانند .

2. رویداد معماری برای همه چه بخش هایی دارد و چطور میخواهد به هدفش برسد ؟

1- آموزش معماری و مفاهیم عمومی معماری و شهری برای شهروندان

2-حضور در محفل و شبکه شهری برای نقد و ایجاد راه حل های شهری از زبان شهروندان

3-ایده یابی و مطرح سازی آن توسط شهروندان برای مدیران شهری

4-آشنایی و ارتقاء آگاهی عمومی از نمونه های موفق شهر های پایدار و معماری های خوب در سطح جهان

5-حضور جامعه متخصص و معتبر معماری و شهرسازی کشور برای ایجاد شبکه های شهروندی در زمینه معماری و شهر

6-مشاوره رایگان معماری برای مردم برای بهسازی محل زندگی و کار شهروندان

3. متولی پروژه کجاست ؟ کمی توضیح درباره متولی میدهید ؟

بله البته ، طرح معماری خوب است ؛ طرح “ معماری خوب ” را میتوان پلتفرمی بدیع به جهت ارتقاء کیفیت فضای زندگی مردم از طریق ارتقاء سلیقه عمومی و تاکید بر سه رکن رفتار مردم ، خصوصیات فرهنگی و نگرش جهانی و آینده محور در کالبد فیزیکی دانست که برپایه شبکه انسانی ای متشکل از نه فقط معماران و شهرسازان ، بلکه تمامی عرصه های فعال اجتماعی که توانایی توانمند سازی جامعه در جهت رشد و بلوغ اندیشه و آگاهی برای احقاق فضای زندگی متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی بنا شده است .

در این طرح موضوع مسئولیت اجتماعی برای معماران شهرسازان نه فقط به عنوان یک دغدغه اجتماعی ، بلکه به عنوان یک راهکار جهت فعال کردن کمیت فراتر از انتظار دانشجویان و فعالان عرصه معماری پنداشته میشود که از یک سو موجب ایجاد راهکار های خلاقانه در جهت افزایش آگاهی عمومی و ارتقاء فضای زیست با حداقل هزینه شده و از سوی دیگر زمینه را جهت رشد کسب و کار های نوآورانه از طریق حل نیاز های مردم ، برای معماران فراهم میسازد .

4. پروژه در حال حاضر در چه مرحله‌ای است؟

اولین رویداد معماری برای همه در سال گذشته شکل گرفت که سعی داریم دومین رویداد را به شکلی کاملا متفاوت و با همکاری نهاد های مرتبط برای ارتقاء اثر گذاری مطابق مطالب بالا برگذار نماییم . هماهنگی های لازم برای زیرساخت ها انجام شده ، تیم مورد نیاز را طرح معماری خوب در اختیار دارد ، ارتباطات لازم برای تسهیل برگزاری در لایه های مدیریت شهری و جامعه متخصص فراهم شده است و تنها نیاز به تامین سرمایه اجتماعی و مالی برای برگزاری ایده آل آن داریم .