ششمین وبینار خانه موزه های مشاهیر

به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی   پروژه احیاء خانه موزه های مشاهیر تهران چند سالی است که با همت ارگان های مختلف شهرداری این شهر به منظور ترویج و توسعه عناصر فرهنگی و هویت شهری تهران در میان عموم جامعه شروع و مورد توجه قرار گرفته اس ...

IMG_1365

بیانیه شروع طرح معماری خوب

جامعه  امروزی جهانی به موجب تغییرات گسترده محیطی، اقتصادی و اجتماعی به روایتهای گسسته شده از فرهنگ های متنوع با سبک های زندگی مغایر با اندیشه و تجارب کسب شده در طول زندگی بشر مبدل گشته و عدم رجوع و تمرکز بر روی سالها تجربه زیستی و فرهنگی موجب پد ...

house museum 4 - main

چهارمین وبینار خانه موزه های مشاهیر

پروژه احیاء خانه موزه های مشاهیر تهران چند سالی است که با همت ارگان های مختلف شهرداری این شهر به منظور ترویج و توسعه عناصر فرهنگی و هویت شهری تهران در میان عموم جامعه شروع و مورد توجه قرار گرفته است ، از این رو شهرداری تهران خانه های مفاخر این شهر را به ا ...

WhatsApp Image 2021-01-10 at 9.24.59 AM

حضور آنلاین در نخستین رویداد “شهر برای شهروند”:

  از این پس شهروندان شهر را توسعه می دهند! “آیا شما به عنوان یک شهروند تا حالا به این فکر کردید که چطور میشه شخصا مشکل محله تون و یا یک فکرخلاقانه درباره ایجاد تغییر در شهر رو با مدیران شهری به صورت جدی درمیون بذارید و آن را به چالش بکشید؟” “آیا شما به عن ...

3rdhabitan

سومین وبینار هبتیان برگزار شد

      پروژه هبیتان به عنوان مجموعه متمرکز روی طراحی مقرون به صرفه در طرح معماری خوب  با توجه به لزوم ارتقاء اگاهی و دانش عمومی در زمینه طراحی مقرون به صرفه و معرفی پروژه های موفق در این زمینه اقدام به برگزاری وبینار های خود با موضوع خانه های مقرون به ...