IMG_1365

بیانیه شروع طرح معماری خوب

جامعه  امروزی جهانی به موجب تغییرات گسترده محیطی، اقتصادی و اجتماعی به روایتهای گسسته شده از فرهنگ های متنوع با سبک های زندگی مغایر با اندیشه و تجارب کسب شده در طول زندگی بشر مبدل گشته و عدم رجوع و تمرکز بر روی سالها تجربه زیستی و فرهنگی موجب پدید آمدن زنجیره ای از خلاء های فرهنگی ، اجتماعی و زیستی شده که نا گزیر معماری به عنوان جزئی لاینفک از زیست انسانها به مأمن همه این گسست های فرهنگی تبدیل شده و یک آشوب تاریخی را با مجموعه ای از فرآیند هایی فارغ از اندیشه به ناچار در خود جا داده است. ایران عزیز که کشوری با معماری غنی و تمدنی چند هزار ساله میباشد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نشان های یک زبان غیر مشترک در آن به خوبی واضح است.

این است که ما در مؤسسه مطالعات راهبردی معماری به فکر ایجاد پلتفرمی برای توسعه معماری اندیشمندانه ، فاخر و مطابق با نیاز های اجتماعی و زیستی انسانها افتاده که به موجب آن طرح ” معماری خوب ” ایجاد و شعاری برای خود برگزیرد ، آن شعار ” افزایش کیفیت فضای زندگی مردم از طریق ارتقاء سلیقه عمومی ” میباشد که راهبرد ما را توأمان با جستجوی چیستی معماری خوب با مؤلفه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی مردم ایران شکل داده و تیم معماری خوب برای جامع عمل پوشاندن به آن روش های گوناگونی را برگزیرده است .

ما در طرح معماری خوب برآنیم تا تهدید افزایش تعداد دانشجویان معماری را با مبدل ساختن آنها به عنوان سفرای معماری در عرصه زندگی مردم به فرصت تبدیل کرده و این خیل عظیم معماران در عرصه کشور را با برنامه هایی که تدوین نموده پس از توانبخشی برای پاسخگویی به نیاز های مردم به عنوان یک معمار ، در عرصه جامعه مطرح کرده که افزایش کیفیت زندگی مردم از طریق ارتقاء سلیقه عمومی را موجب گردد.

سعی ما بر آن بوده که برنامه های عملیاتی طرح معماری خوب را به گونه ای تنظیم نماییم که در قالب کارگروه های مختص به خود ضمن ایجاد هم افزایی در بدنه های خصوصی و دولتی کشور ، بخشی از جامعه را مورد هدف قراردهد که همه آنها با یک شبکه اجتماعی در قالب پلتفرم آنلاین معماری خوب یکپارچه شده و قابلیت خدمات رسانی به تیم های معماری خوب در سراسر کشور را داشته باشد ، این پلتفرم از 7 خرداد 1397 به صورت آزمایشی فقط در دسترس تیم ها و اعضای طرح معماری خوب خواهد بود.

طی 2 سال گذشته با آزمون و خطای روش ها و فعالیت های گوناگون و بررسی نمونه ها و پلتفرم های موجود در جهان برای حصول هدفی که به خلاصه شرح داده ، به برنامه ای دست پیدا کردیم که شاکله معماری خوب را به شرح زیر بیان مینماید ، اما قبل از بیان برنامه ها شاید ذکر این موضوع خالی از لطف نباشد که خصوصیات چند فرهنگی بودن و خلاء های تاریخی متوالی در ایران  را در کمتر جایی از جهان میبینیم که همین امر موجب عدم نیاز به پلتفرم ها ی مشابه در جهان و جایزگینی آن با پلتفرم های مفروض بر آگاهی ضمنی مردم نسبت به معماری و شهر شده است . بنا براین برنامه های طرح را مشتمل بر 6 برنامه اصلی دانسته ا یم

 به طور خلاصه این برنامه ها از قرار زیر هستند: 1- برنامه پژوهش 2- برنامه مشارکت شهروندی 3-برنامه جوانان معماربرای مردم 4-مشاوره برای مردم با کمک جامعه معماری 5- برنامه توانبخشی معماران و 6- برنامه کارگزینی اجتماعی برای فرصت آفرینی ازطریق مسئلولیت اجتماعی معماران برای معماران

ما در طرح ” معماری خوب ” سخت اعتقاد داریم که آشوب شرایط امروز معماری ایران اگرچه محصول مؤلفه های گوناگونی میباشد ، اما علل اصلی آن جاری شدن تفکری در میان جامعه معماری میباشد که جامعه ، فرهنگ و پاسخگویی نیاز های به آن را اولویت خود ندانسته و مردم را در هاله ای  از ابهام که اساسا معماری به چه نیازشان پاسخ خواهد داد ، محبوس ساخته و خود موجب بروز تبعات ثانوی مخربی روی رفتار اجتماعی مردم نیز شده است.

لذا معماری خوب راهی سخت و پر از تناقض های فرهنگی در پیش دارد که برای تسریع در هدفش دستان همه جامعه معماری را در همه طیف های فکری  به گرمی میفشارد.

طرح ” معماری خوب ” به عنوان پلتفرم ترویج و توسعه معماری مبتنی بر جامعه فعالیت خود را از سال 1395 تحت قالب موسسه مطالعات راهبردی معماری :1392 (موسسه ای خصوصی در راستای ترویج معماری در میان عموم جامعه) ، آغاز و در جهت آموزش معماری مبتنی بر جامعه برای معماران و مردم و ایجاد آگاهی و سلیقه عمومی در زمینه های موضوعه اهتمام ورزیده است که بر اساس آیتم های گوناگونی اعم از رفتار اجتماعی ، فرهنگ ، نقصان های موجود در بدنه جامعه معماری کشور ، لزوم ارتقاء سلیقه عمومی در زمینه معماری و شهرسازی ، پتانسیل های اجتماعی جامعه جوان معمار ، ضعف آموزشی در بدنه جامعه متخصص ، مدنیت و الگو های مشارکتی در جهت تولید معماری و … نقشه راه و چشم انداز این طرح شکل گرفت . این نقشه راه و یافته های موجود در زمینه دلایل شکل گیری سکونتگاه های غیر رسمی ، طراحی و ساخت خانه های غیر استاندارد ، تغییر چهره شهر های ایران با الگو های غیر بومی و فاقد ارزش های اجتماعی و زیبایی شناسانه معماری ما را بر آن داشت تا بازآفرینی الگوی طراحی معماری مبتنی بر جامعه در ایران را دردستور کار خود قرار دهیم و بر این اساس الگو های کالبدی مشارکت محور را در مقیاس ملی و با توجه به گونه بندی اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان نمود عملی یا کالبدی معماری مبتنی بر جامعه مطرح و تولید نماییم . لذا با تجمیع پتانسیل های انسانی و تخصصی این طرح در سراسر کشور بنا داریم تا در قالب ایجاد یک کنسرسیوم ملی میان تیم های معماری خوب در سراسر کشور ( که هم اکنون نقش فعالانه در حوزه بسط و توسعه معماری و مشارکت اجتماعی در نقاط گوناگون ایران دارند ) و بهره گیری از مشاوره و نظارت مستقیم نخبگان این عرصه به تولید آلترناتیو های کالبدی معماری خوب برای مردم بپردازیم ؛ انتظار میرود با توسعه و ترویج این کار در سطح کشور به دستاورد های زیر دست بیابیم :

1- ایجاد الگو های معماری مشارکتی بر پایه نیاز های اقتصادی ، فرهنگی و اقلیمی مناطق گوناگون ایران
2- ایجاد جنبش های اجتماعی تخصص محور به منظور تغییرالگوی معماری فاقد زمینه های اجتماعی به معماری مشارکت محور که نتیجتا بازآفرینی شهری را در بر خواهد داشت .
3- کارآفرینی و ایجاد شغل پایدار برای معماران خلاق جوان و متخصص که میتوانند در این قالب ضمن تبیین جایگاه خود به عنوان یک معمار، موجب بروز ارزش های اجتماعی معماری در شهر یا استان موضوعه شوند که نتیجه آن تسهیل و ارتقاء زندگی ساکنین خواهد بود.
4- تولید راهنماهای معماری مبتنی بر جامعه در شهر های گوناگون ایران و به روزرسانی مستمر آن در قالب گروه های منسجم
5- ایجاد جنبش های اجتماعی در میان عامه مردم برای توسعه خلاق و کارآمد بافت های فاقد ارزش معماری به موازات بافت های حایز ارزش کالبدی و میراثی
6- تشکیل یک عرصه جدید به منظور تامین سرمایه توسط جامعه خیرین به عنوان صندوق ارتقاء زندگی شهری که در طول فرآیند موضوعه منجر به عدم لزوم اختصاص اعبارات مالی به فرآیند های بازآفرینی خواهد شد .
7- حل معضل کمبود مسکن ، فقدان کیفیت طراحی محل زندگی و هزینه های گران آن در بازه زمانی بلند مدت به خصوص برای اقشار کم درآمد

برچسب ها: بدون برچسب

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند

12 − 4 =